Görevimiz

Yeni nesil üniversite tasarım ve dönüşüm projesi çalışmaları kapsamında olmak üzere Üniversitemiz bünyesinde yer alan lisansüstü programlar ile ön lisans ve lisans programlarının yürütülmesinde uygulama birlikteliği sağlamak, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili politikalar üretmek, stratejik plan ve programlar hazırlamak ve konu ile ilgili önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.