Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğü

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Koordinatör Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Danışma Kurulu Prof. Dr. Sinever Esin DAYI
Prof. Dr. Sait UYLAŞ
Prof. Dr. Mehmet KARAKAN
Prof. Dr. Duygu ARIKAN
Prof. Dr. Rıfat KÜTÜK
Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU
Prof. Dr. Kemalettin ÖZDEN
Doç. Dr. Ahmet Selim DOĞAN
Doç. Dr. Fatih KIYICI
Program Geliştirme ve Değerlendirme Çalışma Grubu Prof. Dr. Yasin BAYIR (Başkan)
Prof. Dr. Refik DİLBER
Prof. Dr. Mustafa TAN
Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI
Prof. Dr. Yusuf Ziya BAYINDIR
Eğitim Politikaları Geliştirme Çalışma Grubu Prof. Dr. Abdullah KAPLAN (Başkan)
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ
Prof. Dr. Samet KAPAKİN
Prof. Dr. Hikmet ALTUN
Doç. Dr. Cahit YEŞİLYAPRAK
Eğitimde Kalite Geliştirme Çalışma Grubu Prof. Dr. Yavuz TAŞKESENLİGİL (Başkan)
Prof. Dr. Neziha KARABULUT
Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN
Prof. Dr. Süleyman TOY
Dr. Öğr. Üyesi Özgür TEMİZ